Make your own free website on Tripod.com


ALPHA KAPPA RHO ALPHA CHI CHAPTER ( CLARET COLLEGE OF ISABELA )
Home
YEO's corner
GALLERY
akp-claret history
Five Heirarchy of Loyalty
AKP-Philippines chapters
literature des Skeptron
literature des Skeptron

AKRHO stand out

by: Abel "YEO" A. Sakkam

akp-claret college of Isabela,Basilan

I-

Sa gitna ng kagubatan

May pambihirang puno ang namataan

Ito'y pinapatayo ng labing-anim na ugat

Mga kakaibang hugis ng dahon at mga bulaklak

 

II-

Ang punong ito'y AKRHO kung tawagin,

Subok na't matatag, di lamang sa paningin

Kahit gaano kalakas ang delubyong hahampas

Di man lang matitinag subalit lalo pang lalakas.

 

III-

Mula pa noon ang punong AKRHO,

Ay binabantayan na ng dalawang itim na kabayo

Ito'y binubuo ng labing-tatlong letra,na may doktrina pang kasama,

May pilosopiyang V.O.V at simbulo ng pagkakaisa

 

IV-

Sa haba ng panahon ng kanyang pagkakatayo

Di man lamang nakitaan ng pagkamarupok

Ngunit ito'y lalo pang namumunga sa bawat sulok

At patuloy lumalaban sa hamon ng pagsubog

 

V-

Sana sa paglipas ng panahon

Ang punong ito ay patuloy na babangon

Magsisilbing inspirasyon

Sa lahat ng tao at ng walang diskriminasyon

 

VI-

Lagi nating tandaan ang ating pinagmulan

Kung paano hinubog ng pagsubok ang ating kapatiran,

Ang limang heirarkiya na nagsilbing daan,

At sa papawiski na daan ng pagkakakilanlan.

My Skeptron side

 by:Abel "YEO" A. Sakkam

akp-cci,Basilan

 

I shall light the tower of our brotherhood,

With a single matchstick as my manhood,

I shall keep the good name of our society,

As my spirit, in physical and in mentally,

I shall duel to those who discriminate my family,

In my last breathe, my last strength, my humanity,

I shall pursuit the vision-mission of an Skeptron,

Start on to me and to the next generation,

In fidelity and in immortality,

A Skeptron has made a history,

I will fight for my right,

I’ll be proud of my chosen path,

I will live on my own,

But not an island that floats alone,

The constitution, the by-law I will obey,

The doctrine, the heirarchy and the papawhisky,

I’ll keep my faith to God, loyal to my country,

Love to my family, dedication to my school and honor to my fraternity,

I must be me, and not pretend as somebody,

Coz a Skeptron signifies a reality,

This is the teachings that I’ve grown with,

This I understand and will obey it,

I’ am an Skeptron, I’ am proud to be,

I will shout my identity, yes! I will shout this freely!!!

 

 

Enter supporting content here

brod.Abel "YEO" A. Sakkam